Cận cảnh chung nguy hiểm cấp độ D buộc phải di dời tại Hà Nội

2/42 hộ dân tại khu tập thể Bộ Tư Pháp (Cống Vị, Ba Đình) không chịu di dời khiến cho quá trình cải tạo chung cư này gặp khó.