Chủ trọ giảm giá phòng làm ấm lòng lao động nghèo giữa mùa dịch

Để góp phần giảm bớt gánh nặng với những người lao động phổ thông nghèo, nhiều chủ nhà trọ tại TP. Thủ Đức, TP. HCM đã quyết định miễn, giảm tiền thuê trọ. Hành động ý nghĩa, kịp thời của chủ nhà trọ khiến những công nhân đang thuê cảm thấy ấm lòng.