Cười rung rốn: Bị thương, bạn bè tới thăm rồi ‘mượn’ đồ, xe và cả bạn gái

Bị thương, anh chàng được bàn bè, cô bác ‘tay không’ kéo nhau tới thăm và với lý do để ‘người bệnh được tĩnh dưỡng’ nên khi về đã tranh thủ “mượn” luôn đồ đạc, xe cộ, công việc…và thậm chí cả bạn gái cùng căn hộ 200m2.