Giả nữ khách hàng giàu có ôm 3 lắc vàng bỏ chạy gặp ngay cảnh sát đi tuần

Một tên cướp đội tóc dài, đóng giả là nữ khách hàng giàu có vờ hỏi mua rồi ôm 3 lắc vàng trị giá hàng trăm triệu đồng bỏ chạy đã bị cảnh sát tóm gọn ngay sau đó.