Sinh viên Hà Nội chế tạo xe gom rác thông minh, tự lái theo la bàn

4 sinh viên trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) đã thiết kế, chế tạo và thử nghiệm xe gom rác chạy bằng điện với mục tiêu giảm bớt nặng nhọc, cải thiện sức lao động cho người lao công.