Xuất hiện ‘hố tử thần’ ở Hà Nội, sơ tán khẩn hàng chục hộ dân

Trong lúc đào giếng, người dân ở địa bàn xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội bất ngờ nghe thấy tiếng rung lắc lớn, sau đó tại đây xuất hiện ‘hố tử thần’ rộng 30m, sâu khoảng 5m.